Paramedicschool.cz
Mgr.Mgr.Bc.Josef Taybner

Pár slov o mě
1967 - narozen v Broumově
1992 - absolvent Střední zdravotnické školy 5.Května, Praha 4
1995 - ukončeno specializační studium oboru ARIP ( anesteziologie, resuscitace, intenzivní péče )
2008 - ukončenO studium UJAK ( Univerzita Jana Amose Komenského ), obor vychovatelství
2009 - ukončeno studium na Univerzitě Konstantina Krýšpína v Nitře, obor zdravotnické záchranářství, urgentní péče
2010 - ukončeno studium na UJAK, obor speciální pedagogika
Školení první pomoci, lektorská a školitelská činnost v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Současné vzdělávání
Vysoká škola zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty, fakulta ošetřovatelství
Celková praxe v oboru, pracovní zkušenosti
FN Motol - při studiu na SZŠ -oddělení urologie, operační sál
FN Motol - chirurgie, urologie, JIP
FN Motol - klinika anestezie a resuscitace
ZS Praha Západ ASČR - výjezdová sestra vozu RZP
TOO Ambulanc - záchranář ( Kazachstán )
ZS ÚSZZS Středočeského Kraje - záchranář doposud

Ostatní aktivity
Školitel ČK program První pomoci
Školitel programu AED defibrilace
Člen komory záchranářů
Člen Asociace sester -sekce intenzivní medicíny
Vyučující předmětu Urgentní medicína oboru zdravotnický záchranář
Vyučující kurzů pro řidiče záchranných služeb
Lektor první pomoci v akreditovaných kurzech MŠTM, MZ (40,80,120,600)hodin
Člen České resuscitační rady
Školení první pomoci, lektorská a školitelská činnost v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Spolupráce
Hope and Help o.p.s  www.hopeandhelp.cz

Zdravotnická záchranná služba Medical Assistance s.r.o.

Školení první pomoci, lektorská a školitelská činnost v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Kontakt
Mgr.Mgr.Bc. Josef Taybner IĆ:71672842
telefon: +420 608 045 102
email: 
paramedicschool@seznam.cz